چه چیز از شما یک مدیر موفق میسازد؟

ویدیوهای آموزشی

آموزش نرم افزار و سخت افزار

پادکست

آموزش های صوتی

فایل های آموزشی

دانلود مستقیم فایل ها

نرم افزار های کمک آموزشی

دانلود نرم افزارهای آموزشی

سوالات متداول

لیستی از پرسش و پاسخ

قبل از اینکھ بھ توصیف ویژگی ھای یک مدیر موفق بپردازیم ابتدا باید روشن کنیم کھ مدیریت و رھبری یکسان نیستند. البتھ مدیران موفق حتما دارای مھارت ھای رھبری قوی ھستند اما مدیریت نیازمند ویژگی ھای خاصی است کھ رھبران واقعی ھمیشھ آن را ندارند. واقعا مدیران موفق چھ ویژگی ھایی دارند؟ ما معتقدیم کھ یک مدیر موفق ترکیبی از موارد زیر است:مدیران موفق کارکنان خود را تقویت میکنند شاید این موضوع وقت گیر باشد اما پرورش کارکنان و دادن استقلال بیشتر بھ آنھا سرمایھ ای است که واقعا ارزش وقت گذاشتن را دارد. این بدان معنا نیست کھ کارکنان شما ھر لحظھ نیاز بھ کمک دارند بلکه به این معنا است کھ آنھا نیاز به انگیزه بیشتر دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *