پرسش و پاسخ

در این قسمت شما میتوانید با کلیک بر روی سوالات متداول سخت افزارها و نرم افزارها به تمامی سوالات متداول سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه های حضور و غیاب دسترسی پیدا کنید. اگر سوال شما در بین سوالات زیر وجود نداشت از طریق سیستم تیکت سوال یا مشکل خود را مطرح کرده و یا با شماره ۴۵۸۹۲-۰۲۱ تماس بگیرید تا درکمترین زمان کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول سخت افزارها

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

سوالات متداول نرم افزارها

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

برای تخلیه کردن دستگاه با فلش آیا باید از فلش خاصی استفاده کرد؟ تنظیمات شبکه در دستگاه در کدام گزینه می باشد؟
بله شما می توانید اطلاعاتتان را از طریق فلش از دستگاه اول دانلود کنید و در دستگاه دوم آپلود کنید برای این کار کافی است وارد گزینه کول دیسک شده و از دو گزینه آخر یکی فراخوانی اطلاعات کاربران و دیگری بار گذاری اطلاعات کاربران استفاده کنید.

 

سوالات و مشکلاتتان را از ما بپرسید

در صورت داشتن هرگونه سوالی که در پرسش و پاسخ ها وجود ندارد میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید . برای ثبت مشخصات خود فرم زیر را پر نمایید .