نقش تحول دیجیتال در دورکاری زمان ھمه گیری ویروس کرونا

ویدیوهای آموزشی

آموزش نرم افزار و سخت افزار

پادکست

آموزش های صوتی

فایل های آموزشی

دانلود مستقیم فایل ها

نرم افزار های کمک آموزشی

دانلود نرم افزارهای آموزشی

سوالات متداول

لیستی از پرسش و پاسخ

ھمھگیری ویروس 19-COVID از طریق تحول دیجیتال کھ ھم چالش و ھم فرصت را بھ ھمراه دارد، استفاده از فناوری را در زندگی روزمره و کاری ما افزایش داده است. ویروس کرونا (19-COVID (از اوایل سال ٢٠٢٠ باعث ایجاد اختلالات و ھرج و مرج گسترده در سراسر جھان شده است. جھان ھرگز حملھ ویروسی بھ این عظمت کھ زندگی روزمره ما را چنین دگرگون کند تجربھ نکرده است و بھ مرور زمان مردم در سراسر جھان بھ این شیوه جدید زندگی عادت میکنند . در حالی کھ نگرانی قابل توجھی در مورد ”موج دوم“ یا شیوع مجدد ویروس در بسیاری از مناطق جھان وجود دارد، اما مردم تقریبا پذیرفتھاند کھ این ویروس برخی از الگوھای زندگی شخصی و کاری ما را تغییر داده است. کاملاً مشھود است کھ وابستگی ما بھ سیستمھای اطلاعاتی و فناوری در طول دوره 19-COVID ،زمانی کھ قرنطینھ و ایجاد فاصلھ اجتماعی توسط دولت اعمال شد، بھ طور قابل توجھی افزایش یافتھ است. ما ھمچنان بھ پذیرش و انتشار سریع برنامھھای مختلف فناوری (بھ عنوان مثال نرمافزار تماس صوتی و تصویری، رسانھھای اجتماعی جدید، لوازم خانگی)، افزایش چشمگیر خریدھای آنلاین و فناوری مربوط بھ سرگرمی (مانند خدمات پخش فیلم، بازیھا و موسیقی) ادامھ میدھیم. افراد و سازمانھا با فراوانی فرصتھای جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *